Cardiofredag

1. Uppvärmning

2. Teknik reverse goblet lunges

3. Bränn bränn bränn 26 min
5 min
50 KB goblet squats
Stone to shoulder amrap
Vila 2 minuter

5 min
50 situps
KB swings amrap
Vila 2 minuter

5 min
Reverse alt goblet lunges
Box jumps amrap
Vila 2 min

5 min
50 KB alt thrusters
Wall balls amrap

3. Efterrätt
10 Push Ups
1 Tuck Ups
9 push Ups
2 Tuck ups
8 push Ups
3 Tuck ups
7 Push Ups
4 Tuck Ups
6 Push Ups
5 Tuck Ups
5 Push Ups
6 Tuck Ups
4 Push Ups
7 Tuck Ups
3 Push Ups
8 Tuck Ups
2 Push Ups
9 Tuck Ups
1 Push Ups
10 Tuck Ups

  • Tid: 17:00
  • Lediga platser: 7 av 10
  • Coach: Johan Thorstedt