Fredagsmys

1. Uppvärmning
Teknik turkisk get up

2. EMON 12 MIN
1-3 min - 8 Push Ups + row med KB
3-6 min - 10 hollow rock
6-9 min - 8 leg raises over KB
9-12 min - 30 KB russian twist

3. AMRAP 25 MIN
1 KB complex*
5 pull ups / ring rows
5 däckvält
1 varv löpning

*KB Complex
5 swing
5 goblet squat
5 thrusters

  • Tid: 17:00
  • Lediga platser: 5 av 10
  • Coach: Johan Thorstedt